Plynové hořáky MAXON

Maxon nabízí spalovací systémy pokrývající požadavky na spalovací systémy pro celé spektrum technologických procesů. Ať už jsou to pece, nebo sušky, spalovací zařízení nebo ohřev lázní. Maxon nabízí specifické řešení systémů, které odpovídají nepřísnějším bezpečnostním předpisům. Montáž a uvedení do provozu probíhají bez komplikací, protože jsou systémy vyvíjeny v úzké spolupráci se zákazníkem a v průběhu výroby je zaručena efektivní kontrola jakosti a funkčnosti.

 

 

PLOŠNÉ HOŘÁKY MAXON

Plošné hořáky byly vyvinuty speciálně pro přímý ohřev čerstvého vzduchu a vyznačují se velmi účinným spalováním. Tyto hořáky jsou modulované a umožňují velkou variabilitu provedení. Systém umožňuje optimální uspořádání v daném vzduchovém kanálu/potrubí (homogenní teplotní rozdělení) a přizpůsobení na požadovaný výkon. Mohou být provozovány na zemní plyn, kapalný plyn (zemní plyn, propan) nebo směsi propanu a vzduch. Pro ostatní plynná paliva (butan, svítiplyn) vyžadují speciální provozní podmínky, které nejdříve musí být firmou Maxon ověřeny a schváleny. Plošné hořáky mají široké spektrum využití, které je podrobněji rozepsáno níže.

Typ hořáku Počet velikostí/modelů Jmenovitý výkon (kW) Regulační rozsah Palivo
Plošné hořáky bez externího spalovacího vzduchu

 

 

 

zemní plyn, kapalný plyn (ZP, propan), směsy propanu se vzduchem, ostatní plynná paliva (butan, svítiplyn) nutno konzultovat - na dotaz

NP-RG AIRFLO 4 150 - 300 6-20-25:1
LV AIRFLO 5 175 - 730 20-25-30:1
LV INCINO-PAK 2 730 30:1
Předsměšovací hořáky
LINOFLAME 3 80 - 160 7:1
LO-NOX 1 175 5:1
TEX-STYLE 1 55 30:1
INFRAWAVE 2 19 - 38 10:1
Tryskové míchací hořáky
APX 0,5 - 15 stop 400 na 1 stopu 40:1
MAXIFLEX 1 300 30:1
MAXIFLEX SL 1 115 40:1
DELTA-TE 1 300 20:1

Plošné hořáky bez externího spalovacího vzduchu

Tyto hořáky nevyžadují přívod externího spalovacího vzduchu. Speciální směšovací desky zaručují intenzivní promíchání paliva s kyslíkem ze vzduchu proudícího kolem hořáku a tím čisté a plné spalování.

Použití

NP-RG AIRFLO: přímý ohřev technologického vzduchu, otápění pecí, potiskových či vypalovacích sušiček, sušení zemědělských produktů, chemikálií, textilií aj.

LV AIRFLO: ohřev odplynu turbíny, lakovací sušící pece (konstrukce hořáku dovoluje použití pro obsah kyslíku pod 12%).

LV INCINO-PAK: spalovací zařízení pro čištění odplynu z potiskovacích strojů, lakování a textilních sušek.

Předsměšovací hořáky

Ohřev cirkulační vzdušiny s extrémně nízkým obsahem kyslíku a inertního plynu vyžaduje hořák s (částečným) před směšováním.

Použití

LINOFLAME: sušení textilií, ohřev látkových pásů, ohřev nádob.

LO-NOX: potravinářský průmysl, rozprašovací sušky a trouby.

TEX-STYLE: ohřev cirkulační vzdušiny pro textilní sušky.

INFRAWAVE: hořák je svým vysokým sálavým teplem použitelný pro rychlý ohřev produktů vedených v blízkosti hořáku např. sušení papíru a textilií, lepidel, kovových a papírových tisků nebo ohřívání a temperování skla.

Tryskové míchací hořáky

Tyto hořáky byly speciálně vyvinuty pro ohřev inertního plynu a vzdušiny s vysokým obsahem vlhkosti nebo oxidu uhličitého.

Typ APX

Konstrukce hořáku využívá jednotného hliníkového profilu pro obě hlavní vedení (vzduch, plyn). Celistvost těla hořáku minimalizuje ztráty a maximalizuje výkon hořáku. Jedinečný design směšovací desky zajišťuje potřebnou turbulenci a rovnoměrný rozvod paliva po celé délce hořáku. Dochází tak k dostatečnému promísení bez potřeby před mísení paliva se vzduchem, eliminaci křížových toků, kratšímu plamenu a dosažení nižších emisí.

Hořák je dodáván ve 2 verzích od 0,5 do 15 stop (1 stopa = 305 mm):

 1. Nástěnný hořák – montáž na stěnu technologie (pece, sušičky...)
 2. Kanálový hořák – montáž do středu toku cirkulačního procesního vzduchu o nízké teplotě uvnitř technologie. Kanálový hořák je též k dispozici v pohyblivém provedení uvnitř jednotky s montážní zástrčkou nebo deskou pro snadné uchycení k potrubí.

Obě verze mohou mít provedení:

 1. Standardní - hořák s jednou čí více přípojkami vzduchu a paliva na zadní straně hořáku. Umístění přívodu vzduchu je závislé na celkové délce hořáku.
 2. Vícedílné/skládané -  hořák s jedním nebo více lopatkovými ventilátory o nižším výkonu, které jsou odolné proti případnému usazování a nahromadění pevných částic. Toto řešení poskytuje vyšší tlaky přiváděného vzduchu.

K dispozici jsou i další nestandardní verze pro nejrůznější aplikace. Pro více informací o možnostech nás prosím kontaktujte.

Použití

APX: instalace těchto hořáků je možná na širokou škálu aplikací. Nástěnný hořák se obvykle používá pro nízkoteplotní trouby s recirkulací vzduchu (potravinářský průmysl, konzervování, stavebnictví aj.). Kanálový hořák je vhodný pro přímý ohřev vzduchu. Čistý horký vzduch vytvořený hořákem splňuje většinu místních požadavků na vzduchotechnické systémy nezávisle na případných rozdílech v průtoku vzduchu při procesu (lakovny, vzduchotechnické systémy aj.). Dále jsou hořáky APX vhodné pro nejrůznější sušící technologie a procesy s nedostatkem O2 v recirkulační vzdušině i při vysoké atmosférické vlhkosti (papírenství, potravinářství aj.).  

MAXIFLEX: potiskování a sušení textilií, povrchová úprava.

MAXIFLEX SL: sušení sádrokartonu, ohřev vzdušiny s nízkým obsahem kyslíku a vysokým obsahem vody.

DELTA-TE: předehřev odplynu v DeNOx zařízeních, sušení papíru, sušení sádrokartonu, ohřev cirkulačního vzduchu.

Trubkové hořáky

Tyto hořáky mají jednu podstatnou přednost: v každé modelové řadě je mnoho velikostí a široké spektrum výkonu, proto má uživatel možnost pořídit si hořák takzvaně na míru pro svoji technologii. Vyznačují se ostrým a stabilním plamenem s plným předmísením a mimořádným výkonem. A v neposlední řadě spočívá jejich výjimečnost v dlouhé životnosti a minimální údržbě.

Typ hořáku Počet velikostí Výkon (kW) Regulační rozsah Palivo
OVENPACK 400 16 120 - 2100 40:1 zemní plyn, propan, butan
OVENPACK 400-EB 7 290 - 5000 40:1 zemní plyn, propan, butan
OVENPACK 200 1 265 40:1 zemní plyn, propan
VALUPACK 2 175 - 325 32:1; 36:1 zemní plyn, propan
TUBE-O-FLAME 5 235 - 1450 25:1 zemní plyn, propan

Popis a použití

OVENPACK 400 je charakteristický svým všeobecným použitím (sušárny, pražírny, sušky v chemickém a papírenském průmyslu, pekařské pece aj.) a vysokou stabilitou plamene. Svým vysokým regulačním rozsahem a kompletním spalováním je použitelný pro širokou škálu přímého ohřevu. Jednoduchá konstrukce garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Je lehce smontovatelný a nevyžaduje žádnou vyzdívku. EB hořáky je určen pro předehřátý spalovací vzduch.

OVENPACK 200 je speciálně konstruován pro malé ohřívací pece. Spalovací vzduch je nasáván pod tlakem, ve spalovací komoře není potřebný ventilátor spalovacího vzduchu. Použití je vhodné pro malé ohřívací pece.

VALUPACK je hořák pro textilní stroje a tiskárny s integrovaným ventilátorem spalovacího vzduchu.

TUBE-O-FLAME slouží k ohřevu lázní pomocí ponorných plamencových trubic. Lze jej objednat i bez ventilátoru spalovacího vzduchu.

Hořáky pro vysokoteplotní užití

Typ hořáku Počet velikostí Výkon (kW) Regulační rozsah Palivo
WIDE – RANGE 9 32 - 3600 40:1 plynná paliva i s nízkou výhřevností
SEALED NOZZLE 11 11 - 900 9:1 směs zemního plynu nebo propanu a vzduchu
RAMFIRE 4 120 - 940 20:1 zemní plyn, propan

Použití a použití

WIDE – RANGE umožňují stechiometrické spalování ve velkém regulačním rozsahu. Tyto modely jsou vhodné pro kalící, tavící a spalovací pece.

SEALED NOZZLE zaručují vysokou stabilitu plamene. Pro provoz hořáků není nutné přivádět sekundární vzduch. Hořáky jsou též vhodné pro kalící, tavící a spalovací pece.

RAMFIRE se vyznačují velice účinným spalováním a homogenním rozložením tepla díky vysoké rychlosti spalin (do 165 m/s). Provoz s přehřátým spalovacím vzduchem je možný do 400°C. Hořáky jsou vhodné pro tepelné zpracování a tavící či keramické pece.

Tryskové hořáky

 

Typ hořáku Počet velikostí Výkon (kW) Regulační rozsah Palivo
INDIPAK 2 300 - 850 18:1 zemní plyn, propan
INDITHERM 6 150 - 1700 25:1 zemní plyn, propan
TUBE-O-THERM 4 150 - 1025 10:1 zemní plyn, propan, butan
TUBE-O-THERM "EB" 4 220 - 1550 10:1 zemní plyn, propan, butan
OVENPAK II 9 120 - 2150 40:1 zemní plyn, propan, butan
OVENPAK II "EB" 7 135 - 4835 40:1 zemní plyn, propan, butan
CYCLOMAX "EB" 3 440 - 1460 15:1 zemní plyn, propan

Popis a použití

INDIPAK je výkonově regulovatelný hořák s nastavitelnou spalovací hlavou a připojovací přírubou. Součástí hořáku je integrovaný ventilátor spalovacího vzduchu a regulátor tlaku plynu. Hořák slouží pro nepřímý ohřev.

INDITHERM má jednoduchou konstrukci, ovládání a údržbu. Je koncipován pro přímý ohřev, při kterém je požadován velký regulační rozsah.

TUBE-O-THERM je vybaven integrovaným ventilátorem spalovacího vzduchu. Typ „EB“ je určen pro připojení externího ventilátoru spalovacího vzduchu. Hořák se vyznačuje malou spalovací hlavou, homogenním teplotním profilem ve spalovací hlavě,  vysokou účinností a nízkou spotřebou paliva.

OVENPAK II se vyrábí v novém modulárním provedení pro snadnou montáž. hořák je vybaven integrovaným ventilátorem spalovacího vzduchu. Typ „EB“ je určen pro připojení externího ventilátoru. Integrovaný ventilátor lze orientovat do třech poloh po 90°. Regulační servomotor je umístěn na boční straně hořáku.

CYCLOMAX plynový hořák s externím ventilátorem spalovacího vzduchu, plynovou a vzduchovou klapkou a nízkou emisí NOx. Plamen je umístěn v ohnivzdorné ocelové spalovací komoře. Hořák může hořet do prostoru bez proudění vzduchu a též do prostoru s příčným proděním vzduchu až do 20 m/s.

Katalog hořáků MAXON

Více informací o hořácích MAXON naleznete v katalogu, který si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Fotogalerie MAXON - plynové hořáky

Liniový hořák LINOFLAMELiniový hořák LINOFLAME
Liniový hořák APX 1Liniový hořák APX 1
Liniový hořák APX 2Liniový hořák APX 2
Liniový hořák APX 3 - nákresLiniový hořák APX 3 - nákres
Liniový hořák LP AIRFLOLiniový hořák LP AIRFLO
Liniový hořák LV AIRFLOLiniový hořák LV AIRFLO
Trubkový hořák VALUPAKTrubkový hořák VALUPAK
Vysokoteplotní hořák SEALED NOZZLEVysokoteplotní hořák SEALED NOZZLE

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plynových hořáků MAXON nás neváhejte kontaktovat.

Položky označené * jsou povinné.

Gas Fire Engineering
 • Jste připraveni?

  Nové emisní limity platí od 1. 1. 2020.
  Poptejte u nás profesioníální řešení.

  Více informací
 • Plynové hořáky

  Prohlédněte si náš
  sortiment různých značek
  plynových hořáků na zemní
  plyn, LPG a bioplyn pro nejrůznější
  aplikace v průmyslu
  a zemědělství.

  Více informací
 • Profesionální servis

  Nabízíme Vám profesionální
  servis hořáků a jiných zařízení
  z oboru vytápění.

  Více informací
 • Olejová hospodářství

  Dodáváme a montujeme zásobní
  nádrže na ELTO značky SCHÜTZ
  a ostatní komponenty pro kompletní
  olejová hospodářství k olejovým hořákům.

  Více informací

SLEDUJTE NOVINKY E-MAILEM

Přihlašte se pro odběr novinek

Souhlasím Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.